Categoriearchief: Wonen

wolkenkrabbers in new york

Steeds meer mensen verlaten de grote stad

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt dat steeds meer mensen uit de grote steden verhuizen naar andere plekken in Nederland. Rotterdam is hierbij de uitzondering, in tegenstelling tot de algehele tendens verhuizen er juist steeds meer mensen naar de stad toe.

Verhuizen

Het CBS claimt dat er in het jaar 2015 een kleine 40.000 mensen uit Amsterdam zijn weggegaan en verhuisd zijn naar andere plaatsen in Nederland. Dit aantal van 40.000 mensen is 4.000 meer dan in 2014 en bijna 10.000 meer dan in 2013. Het aantal mensen dat naar Amsterdam toe verhuisde steeg ook iets in 2015. Echter steeg dit aantal niet zo snel om het aantal vertrekkende mensen uit de stad te compenseren. Volgens het CBS houdt dit in dat er voor het eerst sinds de crisis die begon in 2008 meer mensen uit Amsterdam vertrekken dan dat er voor terugkomen.

Ook Den Haag valt ten prooi aan deze trend. De stad zag in 2015 maar liefst 1700 mensen meer de stad uit trekken dan binnenkomen. Utrecht daarentegen zag nog wel meer nieuwe mensen naar de stad toe verhuizen dan dat er uit de stad vertrokken. Echter wordt ook dit verschil steeds kleiner. Veel mensen kiezen er dan ook steeds meer voor om in de buurt van Utrecht te gaan wonen, bijvoorbeeld in Zeist, Nieuwegein, Stichtse Vecht en De Bilt.

 

 

Grote steden

In tegenstelling tot de algehele tendens dat steeds meer mensen vertrekken uit de grote steden en zich ergens anders gaan vestigen, geldt dit gegeven niet voor Rotterdam. Voor het jaar 2008 vertrokken er nog wel meer mensen uit de stad dan dat er binnen kwamen. Na dat jaar lagen deze cijfers redelijk dicht bij elkaar. In 2015 kwamen er zelfs meer mensen naar Rotterdam verhuizen dan dat er vertrokken. De stad is dan ook erg in trek bij veel mensen, waar per saldo 1500 meer inwoners naar toe trokken als gevolg van binnenlandse verhuizingen.

Ondanks het feit dat er steeds meer mensen uit de grote steden vertrekken steeg tot het totaal aantal inwoners van alle grote steden bij elkaar wil. Dit komt mede door de immigratie uit andere landen. De vier grote steden ontvingen allemaal dan ook meer immigranten dan de zogenoemde binnenlandse verhuizers. Ook werden er meer baby’s geboren in deze steden dan dat er mensen overleden.

Bredere regio’s

Het inwoneraantal in de bredere regio’s Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond en de gehele provincie Utrecht nam niet af door de binnenlandse verhuizingen. Steeds meer mensen verruilen dan ook weliswaar de grote stad, maar verhuizen dan wel naar een naastgelegen randgemeente van de grote stad waar ze net vandaan komen. Deze randgemeenten steeg dan ook in het aantal inwoners. Dit geldt ook voor West-Nederland als geheel. Alleen bij de agglomeratie Den Haag werd het aantal nieuwkomers en vertrekkers in evenwicht gehouden.

Immigratie

De steden Amsterdam en Den Haag verloren een groot aantal inwoners door de binnenlandse verhuizingen, echter werd dit verlies gecompenseerd door het aantal buitenlandse immigranten. Zo is in Amsterdam de immigratie sinds 2012 jaarlijks aanzienlijk gestegen. Ga terug naar onze voor pagina voor meer berichten.