Categoriearchief: Gezonheid

belasting

Suiker taks in Groot Britannie?

Groot-Brittannië heeft het omstreden plan om belasting te heffen op suikerhoudende dranken. Dit zou de komende tien jaar maar liefst 3,7 miljoen mensen kunnen redden van obesitas. Daarnaast krijgen ook veel kinderen tussen de elf en achttien jaar te veel suiker binnen. Een groot deel van dit overschot aan suiker krijgen de kinderen via de suikerrijke dranken binnen.

Suiker

Suikertaks

Verschillende organisaties berichten over deze zogenoemde suikertaks, waarbij er extra belasting komt op suikerhoudende dranken. Er wordt dan ook al lange tijd over deze suikertaks gesproken in Groot-Brittannië. Het rapport van de verschillende organisaties stelt dat wanneer er niets gebeurt, ongeveer 34 procent van de Britse bevolking in het jaar 2025 met obesitas kampt. Het huidige percentage Britten met obesitas is 29 procent. De organisaties vinden dan ook dat deze stijging kan worden voorkomen door de suikerhoudende dranken met 20 procent extra belasting te belasten. Daarnaast stellen de organisaties dat een dergelijke suikertaks op suikerrijke dranken tegen het jaar 2025 zou zorgen voor een besparing op de nationale zorgkosten. Deze kosten bedragen nu ongeveer 13 miljoen euro per jaar. Eén van de argumenten dat in het rapport van de verschillende organisaties is te vinden stelt dan ook dan obesitas na roken de grootste te voorkomen oorzaak van het krijgen van kanker is.

Druk opvoeren

De organisaties hebben het rapport over de voordelen van de suikertaks gepubliceerd om zo de druk op de Britse overheid op te kunnen voeren. De organisaties zien namelijk graag dat de suikertaks in wordt gevoerd om zo obesitas bij veel Britten te kunnen voorkomen.

Een behoorlijk aantal politici en organisaties hebben zich dan ook al voor de maatregel uitgesproken, net als de populaire Britse televisiekok Jamie Oliver. Oliver heeft in zijn eigen restaurantketen al een heffing op suiker in de producten ingesteld. De Cancer Research heeft het draagvlak voor de suikertaks onder een groot aantal Britten onderzocht en stelt dat 55 procent van de Britten voorstander is van de suikertaks.

De Britten verwachten binnenkort dan ook een overheidsnota over de aanpak van kinderobesitas. Het is goed mogelijk dat binnen deze nota de suikertaks op suikerrijke dranken wordt aangekondigd. Kinderobesitas wordt in Groot-Brittannie dan ook als groot probleem gezien. Britse kinderen tussen de elf en achttien jaar krijgen dan ook gemiddeld drie keer zoveel suiker binnen als is aanbevolen. Hierbij is onderzocht dat een derde van het overschot aan suiker bij de jongeren via suikerhoudende dranken komt. Dit geeft de verschillende organisaties alleen nog maar meer aanleiding om te pleiten voor het instellen van de suikertaks. Hierdoor kan al bij een groot aantal jongeren obesitas worden voorkomen om zo een betere toekomst te krijgen voor de Britten.