Auteursarchief: OG-DO

wolkenkrabbers in new york

Steeds meer mensen verlaten de grote stad

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt dat steeds meer mensen uit de grote steden verhuizen naar andere plekken in Nederland. Rotterdam is hierbij de uitzondering, in tegenstelling tot de algehele tendens verhuizen er juist steeds meer mensen naar de stad toe.

Verhuizen

Het CBS claimt dat er in het jaar 2015 een kleine 40.000 mensen uit Amsterdam zijn weggegaan en verhuisd zijn naar andere plaatsen in Nederland. Dit aantal van 40.000 mensen is 4.000 meer dan in 2014 en bijna 10.000 meer dan in 2013. Het aantal mensen dat naar Amsterdam toe verhuisde steeg ook iets in 2015. Echter steeg dit aantal niet zo snel om het aantal vertrekkende mensen uit de stad te compenseren. Volgens het CBS houdt dit in dat er voor het eerst sinds de crisis die begon in 2008 meer mensen uit Amsterdam vertrekken dan dat er voor terugkomen.

Ook Den Haag valt ten prooi aan deze trend. De stad zag in 2015 maar liefst 1700 mensen meer de stad uit trekken dan binnenkomen. Utrecht daarentegen zag nog wel meer nieuwe mensen naar de stad toe verhuizen dan dat er uit de stad vertrokken. Echter wordt ook dit verschil steeds kleiner. Veel mensen kiezen er dan ook steeds meer voor om in de buurt van Utrecht te gaan wonen, bijvoorbeeld in Zeist, Nieuwegein, Stichtse Vecht en De Bilt.

 

 

Grote steden

In tegenstelling tot de algehele tendens dat steeds meer mensen vertrekken uit de grote steden en zich ergens anders gaan vestigen, geldt dit gegeven niet voor Rotterdam. Voor het jaar 2008 vertrokken er nog wel meer mensen uit de stad dan dat er binnen kwamen. Na dat jaar lagen deze cijfers redelijk dicht bij elkaar. In 2015 kwamen er zelfs meer mensen naar Rotterdam verhuizen dan dat er vertrokken. De stad is dan ook erg in trek bij veel mensen, waar per saldo 1500 meer inwoners naar toe trokken als gevolg van binnenlandse verhuizingen.

Ondanks het feit dat er steeds meer mensen uit de grote steden vertrekken steeg tot het totaal aantal inwoners van alle grote steden bij elkaar wil. Dit komt mede door de immigratie uit andere landen. De vier grote steden ontvingen allemaal dan ook meer immigranten dan de zogenoemde binnenlandse verhuizers. Ook werden er meer baby’s geboren in deze steden dan dat er mensen overleden.

Bredere regio’s

Het inwoneraantal in de bredere regio’s Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond en de gehele provincie Utrecht nam niet af door de binnenlandse verhuizingen. Steeds meer mensen verruilen dan ook weliswaar de grote stad, maar verhuizen dan wel naar een naastgelegen randgemeente van de grote stad waar ze net vandaan komen. Deze randgemeenten steeg dan ook in het aantal inwoners. Dit geldt ook voor West-Nederland als geheel. Alleen bij de agglomeratie Den Haag werd het aantal nieuwkomers en vertrekkers in evenwicht gehouden.

Immigratie

De steden Amsterdam en Den Haag verloren een groot aantal inwoners door de binnenlandse verhuizingen, echter werd dit verlies gecompenseerd door het aantal buitenlandse immigranten. Zo is in Amsterdam de immigratie sinds 2012 jaarlijks aanzienlijk gestegen. Ga terug naar onze voor pagina voor meer berichten.

huishoudbeurs

Organisatie Huishoudbeurs vreest voor veroudering van de bezoekers

Naar eigen zeggen richt de organisatie van de Huishoudbeurs zich voornamelijk op jongeren. De organisatie is dan ook bank voor de veroudering van de bezoekers. De huidige bezoekers van de Huishoudbeurs zijn gemiddeld 40 tot 42 jaar oud, aldus de organisatie van de jaarlijks terugkerende beurs.

Gemiddelde leeftijd

Deze gemiddelde leeftijd van ongeveer 40 jaar ziet de organisatie van de Huishoudbeurs dan ook graag iets zakken. De organisatie richt zich dan ook steeds meer op het omturnen van de Huishoudbeurs naar een lifestylebeurs. De organisatie hoopt op deze manier jongere bezoekers aan te trekken en zo de gemiddelde leeftijd wat te kunnen alten zakken. De organisatie richt zich dan ook al een aantal jaar achter elkaar voornamelijk op jongeren, omdat ze niet graag willen verouderen. Er wordt dan ook onder andere een Model Convention georganiseerd door de mensen achter de Huishoudbeurs. Hierbij worden meisjes gescout door enkele vooraanstaande modellenbureaus. Daarnaast heeft de organisatie ook een groot aantal populaire en bekende vloggers uitgenodigd om de Huishoudbeurs te komen bezoeken. De organisatie richt zich hiermee duidelijk op een jonger publiek, om de veroudering van de bezoekers tegen te gaan.

De cijfers van de afgelopen jaren die de organisatie bekend heeft gemaakt laten niet blijken dat er daadwerkelijk ook meer jongeren zijn die de beurs bezoeken. Wel zien de exploitanten op de beurs een verandering volgens de organisatie van de Huishoudbeurs. Deze exploitanten zien steeds meer jongeren en spreken de organisatie hier ook op aan.

Nieuw project

Daarnaast vertelt de organisatie achter de Huishoudbeurs met een nieuwe project bezig te zijn. Hierbij richten zij zich ook op een jongere doelgroep en zijn ze van mening dat deze jongere doelgroep hier ook veel interesse in zal hebben. Dit nieuwe project wordt door de organisatie Huishoudbeurs 2020 genoemd.

Dit project staat geheel in het teken om de Huishoudbeurs binnen korte tijd toekomst gerichter te willen maken om zo ook in 2020 nog steeds een jonger publiek te kunnen verwelkomen. Hierbij wordt de oorspronkelijke gedachte van de Huishoudbeurs wat los gelaten en richt de organisatie zich meer op concerten en foodtrucks die plaatsvinden tijdens de beurs. Daarnaast is de organisatie van mening dat er nog een hal bij kan komen om zo nog meer en gerichter uit te kunnen breiden.

Door middel van deze nieuwe ontwikkelingen en toevoegingen aan de beurs is de organisatie van mening dat er in het jaar 2020 een groot aantal nieuwe jongere bezoekers naar de beurs zullen komen.

Verjonging

Na afloop van de 71ste editie van de Huishoudbeurs stelt de organisatie dat deze editie door veel jongeren is bezocht. Zo behoorde ruim 33 procent van de bezoekers in de categorie leeftijd tot 29 jaar. Hiermee is deze leeftijdscategorie met 6 procent toegenomen. De afgelopen editie van de Huishoudbeurs stond dan ook in het teken van de toekomst om zo jongere bezoekers aan te trekken. Zo stonden onder andere vernieuwingen op het gebied van shoppen en huishouden centraal tijdens de afgelopen Huishoudbeurs. In totaal trok de 71ste editie van de Huishoudbeurs in negen dagen 250.000 bezoekers.

belasting

Suiker taks in Groot Britannie?

Groot-Brittannië heeft het omstreden plan om belasting te heffen op suikerhoudende dranken. Dit zou de komende tien jaar maar liefst 3,7 miljoen mensen kunnen redden van obesitas. Daarnaast krijgen ook veel kinderen tussen de elf en achttien jaar te veel suiker binnen. Een groot deel van dit overschot aan suiker krijgen de kinderen via de suikerrijke dranken binnen.

Suiker

Suikertaks

Verschillende organisaties berichten over deze zogenoemde suikertaks, waarbij er extra belasting komt op suikerhoudende dranken. Er wordt dan ook al lange tijd over deze suikertaks gesproken in Groot-Brittannië. Het rapport van de verschillende organisaties stelt dat wanneer er niets gebeurt, ongeveer 34 procent van de Britse bevolking in het jaar 2025 met obesitas kampt. Het huidige percentage Britten met obesitas is 29 procent. De organisaties vinden dan ook dat deze stijging kan worden voorkomen door de suikerhoudende dranken met 20 procent extra belasting te belasten. Daarnaast stellen de organisaties dat een dergelijke suikertaks op suikerrijke dranken tegen het jaar 2025 zou zorgen voor een besparing op de nationale zorgkosten. Deze kosten bedragen nu ongeveer 13 miljoen euro per jaar. Eén van de argumenten dat in het rapport van de verschillende organisaties is te vinden stelt dan ook dan obesitas na roken de grootste te voorkomen oorzaak van het krijgen van kanker is.

Druk opvoeren

De organisaties hebben het rapport over de voordelen van de suikertaks gepubliceerd om zo de druk op de Britse overheid op te kunnen voeren. De organisaties zien namelijk graag dat de suikertaks in wordt gevoerd om zo obesitas bij veel Britten te kunnen voorkomen.

Een behoorlijk aantal politici en organisaties hebben zich dan ook al voor de maatregel uitgesproken, net als de populaire Britse televisiekok Jamie Oliver. Oliver heeft in zijn eigen restaurantketen al een heffing op suiker in de producten ingesteld. De Cancer Research heeft het draagvlak voor de suikertaks onder een groot aantal Britten onderzocht en stelt dat 55 procent van de Britten voorstander is van de suikertaks.

De Britten verwachten binnenkort dan ook een overheidsnota over de aanpak van kinderobesitas. Het is goed mogelijk dat binnen deze nota de suikertaks op suikerrijke dranken wordt aangekondigd. Kinderobesitas wordt in Groot-Brittannie dan ook als groot probleem gezien. Britse kinderen tussen de elf en achttien jaar krijgen dan ook gemiddeld drie keer zoveel suiker binnen als is aanbevolen. Hierbij is onderzocht dat een derde van het overschot aan suiker bij de jongeren via suikerhoudende dranken komt. Dit geeft de verschillende organisaties alleen nog maar meer aanleiding om te pleiten voor het instellen van de suikertaks. Hierdoor kan al bij een groot aantal jongeren obesitas worden voorkomen om zo een betere toekomst te krijgen voor de Britten.